RD - ZLín

08/2021 - 06/20193,4 mil.

Jedná se o kompletní novostavbu rodinného domu. Dům je jednopodlažní typu bungalov. Vyzděný je z keramických tvárnic. Strop je železobetonový monolitický. Zastřešení je řešeno sedlovou střechou. Součástí stavby byly přípojky, retence a veškeré zpevněné plochy kolem objektu vetně opěrné zdi.