Profil společnosti

Firma MiSta stavební společnost s.r.o. Vám nabízí komplexní služby zejména v oblasti realizace rodinných domů a objektů občanské vybavenosti.

V rámci samotných realizací vždy usilujeme také o řešení souvisejících problémů a podmínek, vyplývajících ze závazku dodržovat náročné podmínky certifikátů integrovaného systému managementu (ISM) – certifikátu managementu kvality a ve vztahu k ochraně životního prostředí certifikátu environmentálního rozvoje.

Naše stavební společnost má také u renomovaného pojišťovacího ústavu sjednáno pojištění podnikatelských rizik v objemu 20 mil. Kč pro případ neočekávaných událostí, které by mohly vést k poškození investora, samotné firmy nebo i třetí osoby.

Zvýšený důraz klademe i na snížení negativního dopadu stavební činnosti na okolní krajinu, ekologicky šetrné zacházení s veškerými zdroji i odpady a v neposlední řadě také na aktivní vzdělávání vlastních pracovníků.

Zvýšený důraz také samozřejmě klademe na BOZP. Prostřednictvím propracovaného systému snižujeme vznik pracovních úrazů na minimum.

Každá stavba je uceleným řešením, začínajícím uzavřením smluvního vztahu, přes projekci, průzkum, studii, realizaci hrubé stavby až po celý komplex řemeslnných prací, jako např. zámečnických, instalatérských, klempířských a mnoha dalších profesí TZB.

Pokračovat

Naše vlastnosti

V naší stavební společnosti chceme, aby se každému zákazníkovi dostalo kvalitního díla, které bude zhotoveno včas a v souladu se smlouvou o dílo. Chceme být přitom féroví, dodržovat normy a řídit se i nejnovějšími trendy.

Taktéž výběr subdodavatelů a jejich technické a technologické řešení je pro nás klíčovým. Nepřipustíme, aby určitá část stavby byla udělána v nižší kvalitě na úkor jiné. Všechny stavby jsou zákazníkem posuzovány jako celek a každá z nich je i vizitkou společnosti.

Ke všem námi prováděným stavebním pracím rovněž nabízíme komplexní služby, od vytvoření projektové dokumentace a inženýrské činnosti, včetně vyřízení stavebního povolení či ohlášení až po závěrečné kolaudační řízení. Po dokončení každé stavby zajišťujeme i dlouhodobý záruční servis a údržbu.

Naše služby

  • Novostavby
  • Rekonstrukce
  • Nebytové prostory
  • Zahradní úpravy
  • Chodníky, komunikace, sportoviště, dětská hřiště

Hlavní náplní stavební společnosti MiSta stavební společnost s.r.o. je pozemní výstavba. Společnost disponuje kvalitním kádrem pracovníků v tradičních oborech jako zedník, tesař, obkladač apod. Pro zrealizování jakéhokoliv projektu dokáže tým našich techniků doporučit vhodnou lokalitu pro záměr investora.

Dále nabízíme projekční činnost, včetně zajištění veškerých potřebných dokumentů pro stavební povolení apod. Z přidružené stavební výroby pak nabízíme vodo-topo-instalace. Naše společnost disponuje i základním dopravním a mechanizačním strojovým parkem.